LV RU

Pāvilosta ar mērnieku palīdzību cer tikt skaidrībā par īpašnieku zemei zem 'mājas-kuģa'

Pāvilostas pašvaldība lūgusi mērnieku pakalpojumus, lai noskaidrotu, vai stāvkrastā uzbūvētā "māja-kuģis" atrodas uz privātīpašnieka vai pašvaldības valdījumā esošās valsts zemes, apstiprināja Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs Jānis Grunbergs. Viņš skaidroja, ka, apsekojot objektu, pēc ortofotokartes konstatēts, ka tas atrodas uz valstij piederošās zemes. "Tomēr mēs nezinām, kā tas saskan ar privātīpašuma "Oļi" zemes robežas plānu. Tāpēc pašvaldībai kā valsts īpašumā esošās tauvas joslas valdītājai uzdots veikt uzmērīšanu, lai definētu robežu punktus un noteiktu, vai tauvas joslas robeža saskan ar īpašuma "Oļi" rietumu robežu," sacīja būvvaldes vadītājs.


Avots DELFI.LV
Lasīt vairāk...

Uz Galveno Lapu