LV RU

Piespriež nosacītu cietumsodu par sieviešu vervēšanu prostitūcijai Izraēlā

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa jūnijā piespriedusi nosacītu cietumsodu par sieviešu vēršanu prostitūcijai Izraēlā, liecina publiski pieejamais tiesas spriedums. Vīrietis apsūdzēts par personu nosūtīšanu ar tās piekrišanu seksuālai izmantošanai. Viņš pērn internetā ievietoja sludinājumus, kuros piedāvāja 18 līdz 40 gadus vecām sievietēm darbu Izraēlā.


Avots DELFI.LV
Lasīt vairāk...

Uz Galveno Lapu