LV RU

Augstskolās un koledžās būs jāpasniedz kurss 'Civilā aizsardzība'

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts civilās aisardzības apmācības jomā paredz, ka obligātā civilās aizsardzības kursa apjoms augstākās izglītības iestādē ir ne mazāks kā viens kredītpunkts. Valdībā iesniegtais projekts "Noteikumi par minimālajām prasībām attiecībā uz obligātā civilās aizsardzības kursa saturu un nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos", par ko Ministru kabinets lems 5. decembrī, atgādina, ka 2016. gada 1. oktobrī stājās spēkā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums. Tajā ietverts pilnvarojums MK noteikt minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam, kā arī noteikt minimālās prasības attiecībā uz nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos.


Avots DELFI.LV
Lasīt vairāk...

Uz Galveno Lapu